Energikonsultation åt bostadsrättsförening på Södermalm

Rådgivning och projektledning för installation av Bergvärme och Individuell Mätning och Debitering av el (IMD, Kollektivmätning).
Analys, lönsamhetskalkyler och driftuppföljning. 

Uppdrag: Konsultation

Kompetens: Bergvärme, IMD EL, Projektledning, Elhandelsavtal för förbrukning, Energianalys värme och el.

Kund: Brf Postiljonen

Plats: Södermalm, Stockholm

Kontaktuppgifter till kund: Aaron, Styrelseledamot, 0735358313

Brf Postiljonen är en förening på Södermalm i Stockholm med ett årligt värmeenergibehov om 1100 MWh och elbehov om 450 kWh. Brf Postiljonen har under 2018-2020 investerat i en 180 kW-Bergvärmeanläggning som drivs i kombination med fjärrvärmesystemet, samt gått över till kollektivmätning av sin el, vilket innebär att alla lägenheters elmätare har byggt ut till elmätare som numera ägs av föreningen.

Orrevad Solar har hjälpt styrelsen med:
Upphandling av projekten och projektledning under installationerna.
Administration av elmätarbyten så att alla lägenheter matchas mot rätt elmätare.
Prissättning av el mot kunder och lokalhyresgäster.
Ta fram optimal driftstrategi för föreningens bergvärmesystem med hänsyn till energi- och effektavgifter för drivel till bergvärmepumparna, el till fastigheten samt energi- och effektavgifter för fjärrvärme.
Förhandling av elhandelsavtal för fastighetens förbrukning.

Därutöver har Orrevad Solar hjälpt styrelsen med:
Upphandling av ny teknisk och ekonomisk förvaltare
Upphandling för renovering av avloppsstammar.

CONTACT
+46 (0) 73 263 94 94
info@orrevadsolar.se
Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

Copyright © Orrevad Solar AB
Company Identification Number: 559156-4298