Solceller

Totalentreprenader och materielpaket

TOTALENTREPRENAD

Låt oss hjälpa dig investera i en solcellslösning som uppfyller dina önskemål. Vi berättar vilka önskemål som är möjliga att realisera.

GÖR DET SJÄLV MATERIELPAKET

Vill du göra takinstallationen själv? Vi hjälper dig med materiel och konsultation.

DIMENSIONERING ELMATERIEL

Dimensionering och leverans av elmateriel. När din elektriker vill ägna sig åt installationsarbete.

Varför solceller?

UPP TILL 15% AVKASTNING

Genom vår helhetslösning gör vi egen solel enkelt. Låt oss som experter sköta det åt dig så kan du lägga tid och energi på annat.

Vi garanterar en pålitlig elproduktion och installerar bara kvalitetssäkra system från branschledande aktörer. 

 

FÖR KLIMATET

Solceller ger 100% förnybar energi.
Det innebär att du producerar din egen gröna el. 

Du bidrar till Sveriges och Europas elförsörjning genom att sälja el de dagar då du överproducerar mer el än vad du för tillfället behöver.

 

ÖKA DITT INFLYTANDE

Trött på elbolagens ständiga prishöjningar och monopolställning?

Bli mindre beroende av ditt elbolag genom att producera din egen el.

 

ENKELT OCH SÄKERT

Genom vår helhetslösning gör vi egen solel enkelt. Låt oss som experter sköta det åt dig så  du kan lägga tid på annat. 

Vi garanterar en pålitlig elproduktion och installerar bara kvalitetssäkra system från branschledande aktörer.

Installationsprocess

PERSONLIGT MÖTE

Vi erbjuder alltid ett personligt möte med våra kunder där vi går igenom ditt behov och just dina förutsättningar.

PLANERING

Vi sätter oss vid ritbordet för att ta fram ett skräddarsytt solcellspaket för dig efter dina önskemål. 

VI SKAKAR HAND

När vi planerat din anläggning, kommer vi hem till dig och presenterar resultatet tillsammans med en offert. 

INSTALLATION

Vanligtvis sker installationen 4–8 veckor efter beställning. Vi ser till att det passar ditt schema och installationen görs normalt under 2–3 dagar.

KLART!

Nu kan du börja producera solel. 

Luta dig tillbaka, solcells-anläggningen sköter sig själv!

Totalentreprenad Solceller

 

Orrevad Solar AB är en helhetsleverantör av tekniska lösningar för solceller. Vi har koll på och tar ansvar för alla moment som ingår i en entreprenad, från förstudie till färdiginstallerad och driftsatt anläggning.

Vi är leverantörsoberoende och väljer fabrikat på teknisk materiel beroende på prisläge och efter vad som passar bäst för er fastighets specifika förutsättningar.

Vi har stor erfarenhet av tekniskt skräddarsydda lösningar och är redo att ta oss an alla slags utmaningar.

Vi arbetar enligt konsumentköplagen respektive ABT06 beroende på om ni är en privatperson, företag eller förening. 

Vi använder erfarna projektledare och samarbetar med kunniga underentreprenörer för utförande. Vi använder oss av en noggrann arbetsmodell för genomförande av våra entreprenader som utgår från vårt kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem, där vi använder oss av projektanpassade egenkontroller för att kvalitetssäkra hela processen.

Orrevad Solar AB har entreprenadförsäkring.

Intresserad av att gå vidare? Kontakta oss för att diskutera en solcellslösning till er fastighet.

Materielpaket –

Kompletta Solcellspaket

För dig som vill göra takinstallationen själv.

Vi hjälper dig med teknikval, projektering och att köpa in kvalitetsmateriel till fördelaktiga priser. Leverans till dörren.

Vid beställning medföljer:

• Detaljerad materiellista för en komplett anläggning (Solcellspaneler, Växelriktare, Monteringssystem, DC-kabel och DC-kontakter).

• Strängschema

• Installationsanvisning för monteringssystemet

• Hållfastighetsberäkning för monteringssystemet

• Energiproduktionsprognos och besparingskalkyl

Vid önskan medföljer även

• Optionslista på olika förslag av växelriktar- och panelfabrikat.

• Bolla idéer och köp in ditt materiel via oss så kan du vara säker på att du får en väl genomtänkt solcellsanläggning optimerad efter din fastighets förutsättningar.

• Vi undervisar dig i vad du får göra själv och vad du behöver en elektriker för att bistå dig med.

 

Skräddarsytt solcellspaket x kWp                                                                                 

Vi optimerar solcellspaneler, växelriktare och monteringssystem efter dina tak- eller markförutsättningar.

Gratis projektering. Prisuppgifter delas efter genomförd projektering.

Se Ingående delar

– Solcellspaneler

– Växelriktare   

– Monteringssystem 

– MC4-kontakter

– DC-kablage 

– Övrigt DC-materiel efter önskemål (brytare, säkringar,      överspänningsskydd)   

– AC-materiel efter önskemål (bl.a. säkringar, brytare, kapsling)

Materielpaket – Elmateriel

När din elektriker vill ha hjälp med projektering och inköp av samtliga ingående delar för elinstallationen.

Vi dimensionerar elinstallationsmateriel för din solcellsanläggning och skickar med komplett paket med samtligt materiel nödvändigt för en komplett elinstallation vid leverans av solcellspaketet.

Att låta oss dimensionera elmaterielet gör elinstallationen smidig för din elektriker som kan koncentrera sig på elinstallationsarbetet utan att behöva hantera dimensionering, inköp av elmateriel i handeln och frakt till installationsplatsen.

Kontrollera om din elektriker accepterar inköp av elmateriel via oss och om er elektriker har några krav angående fabrikat.

Vi levererar två olika paket, ett budget-paket och ett standardpaket.

Standardpaketet är ofta elektrikerns förstahandsval då det innehåller erkända fabrikat från världens största tillverkare. Budgetpaketet innehåller fabrikat som samtliga uppfyller elsäkerhetsverkets krav men som kan vara mindre lättinstallerade.  

Elmaterielpaket Budget
Allt som behövs för regelefterlevd inkoppling
av solcellsanläggning till elnätet.

Dimensionerad efter din anläggning.

Se Ingående delar
AC-Brytare, DC-Brytare, AC-Säkringar, Elkapsling, Förskruvningar, 5 m AC-Kabel, UV-Beständigt Flexrör, UV-beständiga Buntband.

Elmaterielpaket Standard
Allt som behövs för regelefterlevd inkoppling av solcellsanläggning till elnätet.

Dimensionerad efter din anläggning.

Elektrikerns förstahandsval av fabrikat.

Se Ingående delar
AC-Brytare, DC-Brytare, AC-Säkringar, Elkapsling, Förskruvningar, 5 m AC-Kabel, UV-Beständigt Flexrör, UV-beständiga Buntband.

CONTACT
+46 (0) 73 263 94 94
info@orrevadsolar.se
Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

Copyright © Orrevad Solar AB
Company Identification Number: 559156-4298