Orrevad Solar

Energikonsultation samt solcells- och batterilagerentreprenader

Klimatdrivna och teknikkunniga
entreprenörer

Orrevad Solar skapar en hållbar framtid med fossilfri energiproduktion. Vi levererar lösningar och rådgiver dig i energieffektiviseringsåtgärder som är bra för klimatet – och som du sparar pengar på.

Rådgivning
Projektledning
Analys

Låt vår kunskap och våra erfarenheter hjälpa dig och klimatet.

Entreprenader

Fält2

Solceller

Totalentreprenader
Gör det själv-materielpaket
Utredningar

Fält2

Batterilager

Totalentreprenader
Gör det själv-materielpaket
Utredningar

Fält2

Elbilsladdning

Totalentreprenader
Inköp

Vi hjälper dig att bidra till klimatomställningen

Vår affärsidé är att hjälpa er att bidra till klimatomställningen. Vi gör detta genom att öka er kompetens inom energieffektiviserande åtgärder och smarta klimatinvesteringar.

Våra tjänster, råd och entreprenader leder till att ni både genererar intäkter och genomför kostnadsbesparingar kopplat till er energikonsumption. Vi strävar efter att vara en långsiktig och pålitlig partner till våra kunder.

Entreprenad

Orrevad Solar AB är en helhetsleverantör av tekniska lösningar för solceller, batterilager och elbilladdare. Vi har koll på och tar ansvar för alla moment som ingår i en entreprenad, från förstudie till färdiginstallerad och driftsatt anläggning.

Vi är leverantörsoberoende och väljer fabrikat på teknisk materiel beroende på prisläge och efter vad som passar bäst för er fastighets specifika förutsättningar.

Vi fokuserar på tekniskt komplicerade lösningar då vi gillar utmaningar och kompetensutveckling.

Vi arbetar enligt konsumentköplagen respektive ABT06 beroende på om ni är en privatperson, företag eller förening. 

Vi använder erfarna projektledare och samarbetar med kunniga underentreprenörer för utförande. Vi använder oss av en noggrann arbetsmodell för genomförande av våra entreprenader som utgår från vårt kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem, där vi använder oss av projektanpassade egenkontroller för att kvalitetssäkra hela processen.

Oberoende konsultation och

projektledning

Orrevad Solar är även oberoende rådgivare inom våra kompetensområden och bistår som stöd i era affärer. Våra tjänster är tillgängliga oavsett vilken sida ni representerar i en affär.

Vi genomför även djupare energianalyser och utredningar åt lantbrukare, hyresgäst- och bostadsrättsföreningar, företag och aktörer på elmarknaden.

Orrevad Solar AB har konsultansvarsförsäkring.

Några av våra referensobjekt

CONTACT
+46 (0) 73 263 94 94
info@orrevadsolar.se
Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

Copyright © Orrevad Solar AB
Company Identification Number: 559156-4298