Elbilsladdning

Totalentreprenader, teknikkonsultation och inköp

TOTALENTREPRENAD

Låt oss hjälpa er investera i elbilsladdningslösning som uppfyller dina önskemål.

TEKNIKVAL OCH INKÖP

Konsultation kring lämpliga laddlösningar för era ändamål och inköp.

Teknik

Orrevad Solar arbetar med 3 utvalda leverantörer med specialiserat utbud inom smart elbilsladdning. Baserat på kunds förutsättningar, problemställning och krav rekommenderar Orrevad Solar lösningar från någon av dessa 3 utvalda leverantörer. De tekniker som dessa tillverkare specialiserar sig på är:

 

 • Lastbalansering – Smart laddning av 1-2 fordon med hänsyn till befintlig huvudsäkring för optimalt utnyttjande av elmatningen.
 • Laddning med solel – Smart laddning av 1-2 fordon med hänsyn till samtidig produktion från solceller.
 • Smart laddning av flertalet fordon enligt prioritering och optimalt utnyttjande av befintlig huvudsäkring.

Funktioner

  Fulldynamisk lastbalansering

  Med fulldynamisk fasbalansering utnyttjar du fastighetens huvudsäkring optimalt, kan använda all outnyttjad elkapacitet i fastigheten för att ge bilen snabbast tänkbara laddning och kan effektstyra din elnätsanslutning.

  Elbilsladdare med fulldynamisk fasbalansering kan dra sin effekt från de faser med lägst last i fastigheten, exempelvis om fas 3 redan används maximalt mot vad säkringen klarar av, så drar laddaren sin effekt från övriga 2 faser. 

  Alla övriga grundfunktioner av en elbilsladdare ingår i lösningen.

  Testtext

  Ladda bilen med solel

  Styr elbilsladdaren till att ladda bilen med överskottsenergi från er solcellsanläggning istället för att leverera ut solelen på elnätet.

  Alla övriga grundfunktioner av en elbilsladdare ingår i lösningen.

  Smart effektstyrning

  Smart effektstyrning balanserar elbilsladdningen mot elförbrukningen i fastigheten, kapar effekttoppar och laddar maximalt med bilar.

  Lösning för parkeringsplatser för fler än 2 bilar. 

  Alla övriga grundfunktioner av en elbilsladdare ingår i lösningen.

  Smidig redovisning och delning av laddplats

  Lösning som gör det enkelt för tjänstebilsföraren att skilja på jobb- och privatkörning, mäta och redovisa laddning för att få betalt av företaget för laddning.

  Lösning för att dela din laddplats med vänner och bekanta och få betalt för laddningen. 

  Totalentreprenad Elbilsladdning

  Orrevad Solar AB är en helhetsleverantör av tekniska lösningar för elbilsladdare, solceller och batterilager. Vi har koll på och tar ansvar för alla moment som ingår i en entreprenad, från förstudie till färdiginstallerad och driftsatt anläggning.

  Vi är leverantörsoberoende och väljer fabrikat på teknisk materiel beroende på prisläge och efter vad som passar bäst för er fastighets specifika förutsättningar.

  Vi har stor erfarenhet av tekniskt skräddarsydda lösningar och är redo att ta oss an alla slags utmaningar.

  Vi arbetar enligt konsumentköplagen respektive ABT06 beroende på om ni är en privatperson, företag eller förening.

  Vi använder erfarna projektledare och samarbetar med kunniga underentreprenörer för utförande. Vi använder oss av en noggrann arbetsmodell för genomförande av våra entreprenader som utgår från vårt kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem, där vi använder oss av projektanpassade egenkontroller för att kvalitetssäkra hela processen.

  Orrevad Solar AB har entreprenadförsäkring.

  I noga samarbete med kund kommer vi fram till vilka vilken teknisk lösning som lämpar sig för era ändamål.

  Låt oss hjälpa er installera elbilsladdare som uppfyller era krav.
  Vi berättar vilka krav som är möjliga att realisera med dagens teknik.

  Intresserad av att gå vidare? Kontakta oss för att diskutera en solcellslösning till er fastighet.

  Teknikval och inköp

  Exempel Materielpaket

  Lastbalansering 11 kW

  För 1-2 bilar.
  Kontakta oss för pris.

  Ladda bilen med solel 11 kW

  För 1-2 bilar.
  Kontakta oss för pris.

  Smart Effektstyrning 11 kW

  För fler än 2 bilar.
  Kontakta oss för pris.

  CONTACT
  +46 (0) 73 263 94 94
  info@orrevadsolar.se
  Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

  Copyright © Orrevad Solar AB
  Company Identification Number: 559156-4298