Batterilager

Batterier med flera användningsområden

TOTALENTREPRENAD

Låt oss hjälpa dig investera i en batterilagerlösning som uppfyller dina önskemål. Vi berättar vilka önskemål som är möjliga att realisera.

DIMENSIONERING OCH INKÖP

Vi hjälper dig med att välja ut ett lämpligt system för dina ändamål och bistår med inköp.

UTREDNING OCH ANALYS

Vi hjälper elnätsföretag och aktörer på elmarknaden med utredningar och analyser.

Användningsområden

 

Reservkraft / Emergency Power Supply, EPS

Använd ditt batterilager som reservkraft när du råkat ut för strömavbrott i elnätet.

Vid en längre kris, exempelvis efter ett stormoväder såsom stormen Alfrida eller Gunnel, så är du med den lösning som Orrevad Solar marknadsför säker om att du kommer ha tillgång till el så länge som strömavbrottet varar, vare sig det är 1 timme eller 1 månad. Detta genom att batteriet laddas upp igen av solcellerna under pågående strömavbrott i elnätet.

Läs mer om våra reservkraftlösningar.

En kritisk funktion med reservkraft från batterilager är att batterilagret skall kunna laddas upp av solceller under ett pågående strömavbrott i elnätet. På så sätt garanteras du el i fastigheten oavsett om strömavbrottet pågår 1 dag, 1 månad eller 1 år, givet såklart att solen lyser på solcellerna så att el genereras till att ladda batterierna.

Majoriteten av batterilagersystem för solceller på marknaden klarar ej av att vara reservkraft och/eller att ladda batteriet under ett pågående strömavbrott.

Orrevad Solar levererar endast reservkraftlösningar som klarar av att laddas av solel under pågående strömavbrott.

Batterilager för hus och hem

Effektkapning / Peak-Shaving

Minska dina effektavgifter med ett batterilager.

Kunder med effektabonnemang hos sitt elnätbolaget har möjlighet att sänka sina effektavgifter genom att begränsa sitt effektuttag från nätet under de timmar då de har högst förbrukning. För varje minskad kW toppeffekt varje månad sparar du in i minskade avgifter mot elnätbolaget.

Energiförflyttning och ökad användning av egenproducerad solel (Time-of-Use / Arbitrage)

Minska dina elkostnader med ett batterilager.

Ladda batteriet på natten när elpriserna är låga, ladda ur batteriet på morgonen när elpriserna är höga. Ladda batteriet med gratis solel på dagen, ladda ur batteriet på kvällen när elpriserna åter är höga.

Fasbalansering och minskad huvudsäkringsstorlek

Har ni problem med att säkringen går? Säkra ned eller förhindra en uppsäkring av er huvudsäkring och spara pengar på ert elabonnemang.

Det finns 2 lösningar för att möjliggöra en nedsäkring eller förhindrande av uppsäkring av fastigheters huvudsäkring, genom fasbalansering respektive urladdning av batterier.

En fasbalanseringsfunktion innebär att man balanserar belastningen mellan faserna L1, L2, L3. På så sätt blir det samma belastning på alla 3 faser även fast ni förbrukar olika mycket på de olika faserna inom fastigheten.

En urladdning av batteri-funktion implementeras genom att ni styr batterierna, exempelvis att ladda ur om belastningen på en fas > huvudsäkringens storlek eller att ladda ur med x kW när ni normalt har er effekttopp, t.ex. mellan 11-14 varje dag.

Fler användningsområden - Frekvensreglering, Spänningstöd m.m.

Stora batterilager kan användas för fler funktioner i elnätet, såsom frekvensreglering, elkvalitetsförbättring, kapacitetsstabilisering, spänningsstöd, möjliggörande av förutsägbara lastscheman m.m.

Därtill kan installation av batterier i elnätet möjliggöra senareläggning av nätförstärkningar.

Oftast är det elnätsbolag och diverse aktörer på elmarknaden som investerar i stora batterilager.

Lastreglering mot elpris är en ytterligare funktion som innebär att batterilagret laddas och laddas ur beroende på rådande elpriser på elbörsen Nord Pool. Utvecklingen av styrning av mindre batterilager mot prisnivåer på elbörser såsom Nord Pool har idag inte kommit tillräckligt långt för att denna funktion skall kunna kommersialieras.

Orrevad Solar levererar endast totalentreprenader av mindre batterilager för bostads- och företagsfastigheter. Mindre batterilager klarar ej av att leverera funktionerna som nämnts här.

Teknik

Batteriteknik för fastigheter är inne i ett tekniksprång. Många olika lösningar finns på marknaden, men oftast har de smala användningsområden. Alla önskemål är inte säkert att det går att kombinera i ett och samma system.

Batterilager kan installeras både med eller utan en solcellsanläggning kopplad till batterilagersystemet.
Batterilager kan baseras på antingen en DC-kopplad eller AC-kopplad lösning.

Behöver batterilagersystemet endast fungera vid felfritt nät för effektkapning eller energiförflyttning?

Behöver batterilagersystemet endast ha reservkraft utan krav om att kunna laddas upp under pågående strömavbrott?

Behöver batterilagersystemet ha reservkraft med krav om att kunna laddas upp och laddas ur återkommande under ett pågående strömavbrott?

Val av helhetslösning baseras på era primära syften med batterilagersystemet.
Kontakta oss om ni vill diskutera lösningar som uppfyller era ändamål.

Totalentreprenad Batterilager

Orrevad Solar AB är en helhetsleverantör av tekniska lösningar för batterilager med och utan solceller. Vi har koll på och tar ansvar för alla moment som ingår i en entreprenad, från förstudie till färdiginstallerad och driftsatt anläggning.

Vi har stor erfarenhet av tekniskt skräddarsydda lösningar och är redo att ta oss an alla slags utmaningar.

Vi arbetar enligt konsumentköplagen respektive ABT06 beroende på om ni är en privatperson, företag eller förening. 

Vi använder erfarna projektledare och samarbetar med kunniga underentreprenörer för utförande. Vi använder oss av en noggrann arbetsmodell för genomförande av våra entreprenader som utgår från vårt kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem, där vi använder oss av projektanpassade egenkontroller för att kvalitetssäkra hela processen.

Orrevad Solar AB har entreprenadförsäkring.

Vi är leverantörsoberoende och väljer fabrikat på teknisk materiel beroende på prisläge och efter vad som passar bäst för er fastighets specifika förutsättningar.

Låt oss hjälpa er investera i batterilager som uppfyller era önskemål.
Vi berättar vilka önskemål som är möjliga att realisera med dagens teknik. 

Intresserad av att gå vidare? Kontakta oss för att diskutera en batterilagerlösning till er fastighet. 

Dimensionering och Inköp

Vi hjälper dig med teknikval, dimensionering och att köpa in materiel till fördelaktiga priser. Leverans till dörren.

Vid beställning medföljer:

  • Detaljerad materiellista för en komplett anläggning (Växelriktare, Batterier, Battery Management System BMS, kablage och kontakter).
  • Kopplingsschema

    Vid önskan medföljer även

  • Optionslista på olika förslag av växelriktar- och batterifabrikat.
  • Besparingskalkyl baserat på estimat, mot en fast avgift.

Bolla idéer och köp in ditt materiel via oss så kan du vara säker på att du får en väl genomtänkt batterianläggning optimerad efter din fastighets förutsättningar och dina önskemål.
Vi undervisar dig i vad du får göra själv och vad du behöver en elektriker för att bistå dig med.

Prisexempel 

 Paket Reservkraft + Energiförflyttning,
5 kW, 5 kWh
c:a 90 000 kr, inkl. moms. inkl. frakt.

Se Ingående delar

5 kWh, 5 kW Batteri
Battery Management System, BMS
DC-Kabel 20 m
DC-Kontakter
Installationsmateriel

 Paket Reservkraft + Energiförflyttning,
10 kW, 10 kWh
c:a 150 000 kr, inkl. moms. inkl. frakt.

Se Ingående delar

10 kWh, 10 kW Batteri
Battery Management System, BMS
DC-Kabel 20 m
DC-Kontakter
Installationsmateriel

 Paket Effektkapning + Energiförflyttning +
Fasbalansering, 7 kW, 11 kWh
c:a 180 000 kr, inkl. moms. inkl. frakt.

Se Ingående delar

10 kWh, 7 kW Batteri
Battery Management System, BMS
DC-Kabel 20 m
DC-Kontakter
Installationsmateriel

Utredningar och Analyser

Orrevad Solar gör utredningar och analyser åt elmarknaden för stora och små batterilagersystem.

Kontakta oss om ni har ett fall som behöver analyseras.

CONTACT
+46 (0) 73 263 94 94
info@orrevadsolar.se
Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

Copyright © Orrevad Solar AB
Company Identification Number: 559156-4298