Tjänster

Kunskap och erfarenhetsbank – till ditt förfogande

UPPHANDLING

Upphandling av energiprojekt, exempelvis solcellssystem, Bergvärme, IMD EL, Batterisystem.

Vi hjälper dig i den omfattning du önskar och kan hoppa in var som helst i upphandlingsprocessen.

PROJEKTLEDNING OCH REPRESENTATION

Vi hjälper dig att ro projektet i hamn, från början till slut.

Vi representerar er under startmöten och byggmöten, leder slutbesiktning av entreprenader och hjälper er att hantera ÄTOR under byggnationen.

OBEROENDE EL- OCH ENERGIKONSULTATION

Solceller, Batterilager, IMD, Bergvärme, Elkonsumptionsanalys & Energieffektiviseringsåtgärder.

Vi hjälper både Beställare och Entreprenörer med analyser och problemlösning.

KOSTNADS- OCH INTÄKTSANALYS, BUDGETERING

Avser du att investera i solceller, batterilager, IMD eller bergvärmare?

Vi kan hjälpa dig göra en K/I-analys för att utröna lönsamhet, risker och merarbete kopplat till dina energinvesteringar.

Vi gör även energibudgetar.

ELHANDELSAVTAL

Vi hjälper dig förhandla fram ett bra elhandelsavtal för din förbrukning och produktion.

Sänk dina inköpskostnader för el och få maximalt betalt för er överskottsproduktion av solel.

Ta del av våra färdigförhandlade fördelaktiga avtal med elhandelsbolag.

PPA-AVTAL, POWER PURCHASE AGREEMENT

Köpa el till lägre pris, utan att äga och driva solcellsanläggningen själv?

Upphandling, anbudsgenomgång och utvärdering av PPA-avtal. 

Vi gör en långsiktig elprisanalys för att utröna om ditt avtalspris blir lägre än framtidens elpris.

DD, DUE DILIGENCE

Har du avsikt att köpa upp ett solenergiföretag eller investera i en stor solcellsanläggning?

Vi utför företags- och projektbesiktningar och ger dig ett professionellt utlåtande i finansiella, kommersiella och tekniska aspekter kopplade till affären.

BETEENDEFÖRÄNDRING

Den mest klimatvänliga kWh-timmen är
den som aldrig förbrukas eller produceras
.

Vi tar fram marknadsmaterial med mål att påverka dina medlemmar och anställda till konkreta klimatvänliga förändringar av deras energikonsumtionsmönster.

Genom minskat energibehov sparar föreningar och företag pengar på sänkta el- och uppvärmningskostnader.

UTBILDNING

Vill du lära dig mer om solceller, elnät eller allmänt om hur Sveriges elmarknad  hänger ihop? 

Ta in oss för att komma och hålla föredrag och utbilda er med mål att ta fram en strategi för hur ni kan sänka era energikostnader.

ELMÄTNING

Mätning-, analys, åtgärd. Kort- och långtidsmätningar.

Har du problem med dålig elkvalitét?
Behöver du en analys av ditt förbruknings-mönster? Eller analys av ditt effektbehov?

SLUTBESIKTNING

Vi utför slutbesiktning av entreprenader.

Slutbesiktning av solcells-, batterilager-, IMD- och bergvärme-entreprenader av certifierade besiktningsmän.

BYGGLOV

Vi tar fram bygglovshandlingar för din tänkta solcellsanläggning och administrerar din ansökan. 

TAKHÅLLFASTHETSBERÄKNING

Ta hjälp av våra konstruktörer för en hållfasthetsberäkning och ett utlåtande.

Boka tid för rådgivning

9 + 11 =

Kontaktinfo

info@orrevadsolar.se

+46 (0) 73 26 39 494

Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

 

Det går självfallet bra att kontakta
oss på mail eller telefon.