Referenser

Referensprojekt och uppdrag

Stora Projekt

Brf Igelbodaplatån, Saltsjöbaden

Offertgranskning och Projektledning av Solcellsanläggning 6 x 90 kW, 540 kW totalt.

Bild från installatören, E.ON.

Solpark, 5 MW

Våra erfarna analytiker har kompetens från författande av Teknisk Beskrivning för Solcellspark 5 MW.

 

 

Takanläggning, 2,5 MW

Våra erfarna analytiker har kompetens från offertgranskning av en av Sveriges största solcellsanläggningar på tak, 2,5 MW

 

 

Teknisk Due Diligence, +14 MW Solpark

Våra analytiker har erfarenhet av oberoende expertutlåtande för ett projekt gällande byggnation av en +14 MW solkraftpark avsedd att installeras i södra Sverige. Genomlysning ur ett tekniskt perspektiv av underlag erhållet från
solkraftentreprenör.

Fabrik i Mälardalen

Våra analytiker har erfarenhet av författande av förstudie för 161 kW Solkraftanläggning i kombination med 81 kWh batterilager.

 

Logistiknav

Våra analytiker har erfarenhet av att ta fram generella och övergripande nyckeltal för solenergipotential i ett 300 hektar stort område för tänkta industribyggnader, och att ta fram insikter för hur byggnaders placering, riktning och lutning påverkar solenergipotentialen för området.

Utbildning Solkraft

Våra analytiker har erfarenhet av att hålla utbildningar åt aktörer i solkraftbranschen.

Utbildningarna fokuserar på teknik, marknadsinsikter, strategi, ekonomi och tillståndsprocess.

 

Brf Postiljonen

Projektledning Bergvärme 180 kW
Projektledning IMD, 150 Elmätare
Energirådgivning
Analys & Lönsamhetskalkyler & Uppföljning

 

Privatkunder

Konfidentiell Kund, Enköping

Solcellsinstallation 21,5 kW
Batteriinstallation 13,5 kWh

 

 

 

Konfidentiell Kund, Enköping

Solcellsinstallation 27 kW
Batteriinstallation 10 kWh

 

 

 

Aberga Byväg 4, Västerås

Solcellsinstallation 7 kW

 

 

 

Snösundsvägen 4, Ingarö

Solcellsinstallation 8.2 kW

 

 

 

Högalidsvägen 6, Sundbyberg

Solcellsinstallation 7 kW

 

 

 

Tillinge Öndesta 4, Enköping

Solcellsinstallation 8.8 kW

 

 

 

Fyrklövervägen, Rättvik

Solcellsinstallation 6 kW

 

 

 

Konfidentiell Kund, Sollentuna

28.5 kW Solcellsanläggning

 

CONTACT
+46 (0) 73 263 94 94
info@orrevadsolar.se
Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

Copyright © Orrevad Solar AB
Company Identification Number: 559156-4298