Teknisk Due Diligence, +14 MW Solkraftpark

Orrevad Solars analytiker har erfarenheter oberoende expertutlåtande för ett projekt gällande byggnation av en
+14 MW solkraftpark avsedd att installeras i södra Sverige. Genomlysning ur ett tekniskt perspektiv av underlag erhållet från solkraftentreprenör.

Uppdraget gjordes inte i Orrevad Solar ABs regi.

Uppdrag: Teknisk Due Diligence, Genomlysning av projekteringsunderlag

Kompetens: Elnät, Solkraft, Tillstånd. 

Kund: Konfidentiell Kund

Plats: Sverige

Genomgång av underlag för nödvändiga tillstånd, geoteknologisk undersökning, teknisk design, produktionsmätning och monitorering, nätanslutning, skalskydd och säkerhetssystem, väg samt transformatorstationer.

CONTACT
+46 (0) 73 263 94 94
info@orrevadsolar.se
Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

Copyright © Orrevad Solar AB
Company Identification Number: 559156-4298