Solcellstakanläggning 2,5 MW

Orrevad Solars analytiker har erfarenhet av att på uppdrag av Beställare utvärdera inkomna offerter för en av Sveriges största takanläggningar. Uppdraget gick ut på att utvärdera offerter utifrån teknik, miljö- och klimatavtryck och ekonomi. Utvärderingen gav svar på vilken Entreprenör som ansågs ge den bästa offerten ur en helhetsbedömning.   

Uppdraget gjordes inte i Orrevad Solar ABs regi.

Uppdrag: Offertutvärdering

Kompetens: Teknik, ekonomi, Miljö- och hållbarhetsrating

Kund: Konfidentiell Kund

Plats: Sverige

Offerterna avsåg totalentreprenader av installation av solcellsanläggning på platt lagertak med en installerad effekt om 2,5 MW. 

CONTACT
+46 (0) 73 263 94 94
info@orrevadsolar.se
Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

Copyright © Orrevad Solar AB
Company Identification Number: 559156-4298