Solcellspark 5 MW

Orrevad Solars analytiker har erfarenheter från konceptuell design och upprättande av upphandlingsunderlag i form av Teknisk Beskrivning i samråd med beställare samt tekniska beskrivningar för de separata entreprenaderna inom elkraft- och styrsystem samt markarbeten. I uppdraget har även stöttning till Konfidentiell Kund kopplat till AF-del och riskanalys ingått.

Uppdraget gjordes inte i Orrevad Solar ABs regi.

Uppdrag: Teknisk Beskrivning, Teknisk Konsultation, Förfrågningsunderlag

Kompetens: Projektering i PVSOL, Kravställning av växelriktare, paneler, montagesystem och kablage. Elsystem, kommunikationslösningar, jordningssystem. 

Kund: Konfidentiell Kund

Plats: Sverige

Teknisk beskrivning av solcellspark avsåg en solcellspark om 5 MW installerad DC-effekt på lantbruksmark i Sverige med gränssnitt vid AC-anslutning till högspänningsnät.

CONTACT
+46 (0) 73 263 94 94
info@orrevadsolar.se
Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

Copyright © Orrevad Solar AB
Company Identification Number: 559156-4298