Nyckeltal för  Solenergi på Logistiknav

Ett nytt logistiknav är under utveckling i Sverige på konfidentiell ort. Uppdraget bestod i att ta fram generella och övergripande nyckeltal för solenergipotentialen i området på tänkta industribyggnader, och att ta fram insikter för hur byggnaders placering, riktning och lutning påverkar solenergipotentialen för området.

Uppdraget gjordes inte i Orrevad Solar ABs regi.

Uppdrag: Nyckeltal solenergipotential, övergripande designanalys stadsdel/industriområde

Kompetens: Projektering i PVSOL, PVGIS.  

Kund: Konfidentiell Kund

Plats: Sverige

Nyckeltalen togs fram före planering av plats och design av lagerlokaler, för att påverka designen av fastigheterna innan arkitekter för att påverka utformningen av fastigheterna för att maximera solenergipotentialen för området.

CONTACT
+46 (0) 73 263 94 94
info@orrevadsolar.se
Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

Copyright © Orrevad Solar AB
Company Identification Number: 559156-4298