Solcellsanläggning med batterilager

Kunden i Enköping valde först att investera i en solcellsanläggning om 17 kW. Kund bekräftade att tekniken fungerade enligt förväntan och att investeringen var lönsam. De har nu utökat med ett hybridsystem med 10 kW ytterligare solcellspaneler och ett reservkraftbatteri på 10 kWh för att kunna klara av strömavbrott i elnätet.

Uppdrag: Teknisk konsultation och inköp 

Kompetens: Projektering, kravställning teknik, elsystem, kommunikationslösningar, jordningssystem. 

Kund: Privatperson

Plats: Enköping

Kontaktuppgifter till kund: Delas vid förfrågan

17 kW Solcellssystem med paneler från Trina Solar, Solaredge och K2 Montagesystem.
Hybridsystem med 10 kW paneler från Trina Solar, Litiumjonbatterier 10 kWh, Batteriuteffekt 10 kW.
Fabrikat på batterilagersystem konfidentiellt, kan delas vid förfrågan.

Batterilagersystemet agerar reservkraft vid fall av strömavbrott i elnätet. Automatisk Till-/Frånslag av reservkraft vid nätbortfall med 3-stegs brytare inom 0.5 sekunder.

Batterilagersystemet används även till att ladda billig energi under natten som matas ut till fastigheten under timmar med högt elpris (morgontimmar). Batteriet laddas med solel under dagen som sparas till kvällen, för att matas ut till fastigheten under kvällstimmar då höga elpriser råder. Batteriet är konfigurerat att aldrig laddas ur till under 40 % kapacitet för att kunna agera reservkraft vid nätbortfall.

Batteriet laddas upp av solcellsanläggningen under pågående strömavbrott  vilket möjliggör tillgång till el även under ihållande kriser.

CONTACT
+46 (0) 73 263 94 94
info@orrevadsolar.se
Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

Copyright © Orrevad Solar AB
Company Identification Number: 559156-4298