Förstudie Solkraft och Batterilager åt fabrik

Orrevad Solars analytiker har erfarenheter från författning av en förstudie som gav svar på om kunds tänkta
solcellsanläggning i kombination med en sammanslagning av fastighetens anslutningspunkter och installation av ett batterilager kunde ge skalfördelar ur ekonomiskt perspektiv, vilka dessa skalfördelar var och skalfördelarnas respektive påverkan på investeringskalkylen. I uppdraget gjordes även en analys av den tekniska designen av solcellsanläggningen och analys av alternativa designlösningar.

Uppdraget gjordes inte i Orrevad Solar ABs regi.

Uppdrag: Förstudie, Teknisk Konsultation, Projektering, Batteridimensionering

Kompetens: Projektering, Tariff- och energiprisanalys. 

Kund: Konfidentiell Kund

Plats: Sverige

Förstudien gav även svar på hur egenförbrukningen av solel ökade vid sammanslagning av fastighetens anslutningspunkter.

Förstudien ledde till att slutkund och entreprenör ändrade den tänkta designen av systemlösningen till en mer optimal lösning.

CONTACT
+46 (0) 73 263 94 94
info@orrevadsolar.se
Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

Copyright © Orrevad Solar AB
Company Identification Number: 559156-4298