Analys och Konsultation

Våra erfarna analytiker har erfarenhet av offertutvärdering, förstudier, investeringsanalyser för solcellsanläggningar i storlekar mellan 43 – 540 kW för flera olika målgrupper, såsom lantbruk, bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner.

Uppdrag: Förstudie, offertutvärdering, investeringsanalys.

Kompetens: Förstudie, offertutvärdering, investeringsanalys, projektering, Elcertifikat, ursprungsgarantier, elhandelsavtal, momsregler, mikroproducent. 

Kund: Privatpersoner, Lantbrukare, Bostadsrättsföreningar, Hyresgästföreningar, Företag, Offentliga aktörer.

Plats: I Sverige

Referenser: Kan delas vid förfrågan

Olika regler gäller för olika ägare av solcellsparker, där olika skatte-, stöd-, moms- och subventionsregler är olika beroende på om du är privatkund, lantbrukare, hyres- eller bostadsrättsförening eller ett företag.

Orrevad Solars analytiker har koll på vilka regler som gäller och hur aktörer som avser investera i en solcellsanläggning bäst förhåller sig till det svenska systemet vid dimensionering av solcellsanläggningar.

Orrevad Solars analytiker har erfarenhet av offertgranskning och utvärdering av anbud från entreprenörer inom solkraft. Utvärderingsresultat sammanställs i en rapport som underlag för beslut om byggnation. Som komplement till utvärderingen kan även en riskanalys kopplad till den eventuella investeringen i solkraft göras. Riskanalysen kan omfatta ekonomiska aspekter så väl som tekniska och elkvalitetsmässiga aspekter samt ge svar på vilken arbetsbörda en installation och ägande av solcellsanläggningen innebär för ägaren.

CONTACT
+46 (0) 73 263 94 94
info@orrevadsolar.se
Samaritgränd 9, 118 53 Stockholm

Copyright © Orrevad Solar AB
Company Identification Number: 559156-4298